Rapport: Minder hondenbeten

 

In december 2017 is er een rapport uitgebracht door de Universiteit Wageningen in opdracht van de gemeente Amsterdam.

 

Dit rapport is bedoeld inzicht te geven in de aard en omvang van bijtincidenten in de gemeente Amsterdam en te komen tot aanbevelingen, om bijtincidenten in de openbare ruimte terug te dringen.

 

Dit rapport heeft een aantal aanbevelingen en conclusies, die in het rapport van de Raad van Dieren Aangelegenheden naar mijn mening missen of te kort door de bocht zijn.

Hieronder een aantal conclusies/ aanbevelingen die in het rapport staan

 

HR-honden

In het rapport wordt op dit moment ontraden gebruik te maken van een lijst van hoog-risico rassen.

In 83% van de bijtincidenten was het ras en type bekend. Bij 53% van deze gevallen betrof het honden van de HR-lijst. Hierbij was de groep van het type pitbull en kruisingen van dit type oververtegenwoordigd. Opvallend hierbij is dat herders die in de top tien staan van in beslag genomen honden niet voorkomen op de HR-lijst.

 

Het advies luid dan ook, maak een lijst van potentieel gevaarlijke honden op basis van het aantal incidenten dat plaats vindt met een dergelijk type hond. Hierbij dient gekeken te worden wat de verhouding is van de totale populatie ten opzichte van het aantal incidenten.

 

In het rapport komt (zoals verwacht) naar voren dat iedere hond kan bijten en dat de kans op een ernstig bijtincident afhankelijk is van de aanleg van de hond, de (op)voeding van de eigenaar/fokker en de omgeving.

 

Aanbevelingen

In het rapport staan een reeks van aanbevelingen en maatregelen, hieronder een korte samenvatting hiervan:

 

Als een hond betrokken is bij een bijtincident worden afhankelijk van de ernst van het incident de volgende maatregelen aanbevolen:

 

Licht bijtincident

 • Brief van de gemeente waarin de eigenaar wordt aangesproken op zijn verantwoordelijkheid.

Er wordt verwacht dat de eigenaar maatregelen neemt om toekomstige incidenten te voorkomen.

 • Bij een tweede (lichte) melding binnen twee jaar na het voorgaande bijtincident wordt de opvolging behandeld als bij een ernstig bijtincident.

 

Ernstig bijtincident

 • Hond wordt als gevaarlijk verklaard.
 • Hond mag woning, tuin of erf niet verlaten zonder kort aangelijnd en gemuilkorfd te zijn.
 • Woning erf of tuin dient zo ingericht te zijn/worden dat de hond niet zonder begeleiding weg kan. Dit wordt gecontroleerd door de wijkagent.

Heroverweging van een gevaarlijk verklaring kan na een periode van 1 jaar worden aangevraagd door de eigenaar. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de eigenaar met de hond een erkende cursus met goed gevolg afgerond te hebben. Hierna dient de hond een gedragstest te ondergaan bij een gecertificeerde instelling.

*In het rapport wordt niet gesproken over wie deze cursus moet gaan geven of welke gecertificeerde instelling de gedragstest moet gaan afnemen.

 

Zeer ernstig bijtincident

De gemeente gaat direct over tot inbeslagname. De hond wordt in opslag geplaatst in afwachting van een gedragstest afgenomen door de faculteit diergeneeskunde. Deze test dient binnen twee weken na inbeslagname worden uitgevoerd.

Op basis van deze rapportage kan het volgende worden besloten:

 • Terugplaatsing bij de eigenaar onder voorwaarden
 • Herplaatsen
 • Euthanasie

 

Verdere aanbevelingen:

 • Mogelijkheid voor gemeente een persoon een houdverbod op te leggen.
 • Een lijst van potentieel gevaarlijke honden op basis van het aantal geregistreerde incidenten ten opzichte van het aantal aanwezige honden van dit ras/type
 • Verplichting voor honden met een volwassen gewicht van > 20 kg een puppy- en een gehoorzaamheidscursus te volgen en koppel hieraan een ‘sociale hond’ certificaat. Honden met een certificaat zijn als zodanig op afstand herkenbaar, bijvoorbeeld aan hun hondenpenning. Kosten van de cursus zijn voor rekening van de eigenaar;
 • Verplicht eigenaren van potentieel gevaarlijke rassen of typen zonder ‘sociale hond’ certificaat tot kort aanlijnen buiten het eigen terrein en tot begeleiding van de hond op straat door personen van minimaal 18 jaar. Beboet overtredingen met forse boetes;
 • Eigenaren potentieel gevaarlijke honden verplichten tot het creëren van een ontsnappingsveilig erf of tuin.
 • Vergroting van het aantal uitlaatgebieden en/of loslooprennen Verschillende tijden en/of per gebied open te stellen voor honden met en honden zonder ‘sociale hond’ certificaat. Ook valt te overwegen om gebieden apart open te stellen voor honden lichter dan wel zwaarder dan 20 kg;
 • Laagdrempelig en anoniem meldpunt.
 • Betere voorlichting.

 

Dit is een kleine samenvatting van het rapport, het volledige rapport is te downloaden op https://www.wur.nl/nl/nieuws/Advies-voor-Bijtprotocol-honden-gemeente-Amsterdam.htm

 

 

Ondanks dat dit slechts een aanbeveling betreft voor de gemeente Amsterdam, staan er een aantal aanbevelingen in die hopelijk worden meegenomen bij de invoering van landelijk beleid omtrent “gevaarlijke honden”.

foto.png

Contactgegevens:


Website:www.bullmastiffverenigingnederland.nl

E-mail: info@bullmastiffverenigingnederland.nl

copyright 2014 Bullmastiff Vereniging Nederland