Reglementen

De reglementen beschrijven de regels die door de Bullmastiff Vereniging Nederland worden gehanteerd.
Ieder lid van de vereniging heeft zich te houden aan de reglementen.

Onder het kopje reglementen kunt u de statuten, het huishoudelijk reglement en het Verenigingsfokreglement vinden.

foto.png

Contactgegevens:


Website:www.bullmastiffverenigingnederland.nl

E-mail: info@bullmastiffverenigingnederland.nl

copyright 2014 Bullmastiff Vereniging Nederland