Uw rasvereniging voor de bullmastiff in Nederland

HERPLAATSING

De Bullmastiff Vereniging Nederland is bij de herplaatsing van een Bullmastiff niet meer dan de intermediair die de informatie van de te herplaatsen hond beschikbaar stelt op de website, in het clubblad en via telefonische contacten om zo de eigenaar en de aspirant-koper met elkaar in  contact te brengen.

 

Aansprakelijkheid

 

De Bullmastiff Vereniging Nederland tracht door middel van adviezen gegeven door ervaren hondenbezitters en/of deskundigen, eigenaren met probleemhonden te adviseren en/of te assisteren bij het herplaatsen van deze honden. De Bullmastiff Vereniging Nederland is echter niet aansprakelijk voor de inhoud en de resultaten van de gegeven adviezen en/of voor het gedrag van de herplaatste hond bij de nieuwe eigenaar.

 

Kosten

 

Als de eigenaar van de hond het formulier “Aanmelding herplaatsing rashond” inzendt, moet deze gelijktijdig een bedrag van € 20,- voor zowel leden als niet leden overmaken op bankrekeningnummer NL67 INGB 0006 2353 32 van Bullmastiff Vereniging te Veendam. Als onderwerp van de betalingsopdracht vermeldt de eigenaar “herplaatsing en de naam van de eigenaar van de hond”.

 

Koopprijs van de hond

 

De koper en de verkoper bepalen samen de (ver)koopprijs van de hond.

 

Proeftijd

 

De koper en de verkoper bepalen samen de proeftijd voor de hond bij de nieuwe eigenaar. Tijdens deze proefperiode beslissen de nieuwe eigenaar en de oude eigenaar of de hond definitief bij de nieuwe eigenaar blijft. Als tijdens de proefperiode blijkt dat de hond niet bij de nieuwe eigenaar kan blijven, dan is de ouder eigenaar te allen tijde verplicht de hond onvoorwaardelijke en onmiddellijk terug te nemen.

 

Verantwoordelijkheden

 

Degene die de hond wil herplaatsen, blijft voor de periode waarin de hond niet definitief bij de nieuwe eigenaar woont en de (ver)koopprijs nog niet is betaald te allen tijde volledig de eindverantwoordelijke voor de hond.

Uw rasvereniging voor de bullmastiff in Nederland

LID WORDEN

Bullmastiff  Vereniging  Nederland

 

SITEBEHEER & ONTWERP door HMwebdesign

Copyright © {date} Bullmastiff Vereniging Nederland - All rights reserved. - Privacy Policy

Uw rasvereniging voor de bullmastiff in Nederland